با ما تماس بگیرید
۰۹۹۰۷۳۰۳۱۴۶

۰مورد

شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

Product was successfully added to your shopping cart.

گوشت فله

تنظیم جهت نزولی

   

8 آیتم

 1. چرخ کرده ممتاز مخلوط گوسفند و گوساله

  قیمت این محصول به ازای ۱/۵کیلوگرم می باشد.

  ‎۶۴٬۵۰۰ تومان
 2. راسته بدون استخوان گوسفندی

    ماهیچه هایی که سطح بالایی و زواید عرضی مهره ها را دربرگرفته اند که می بایست فاقد خرده گوشت و چربی باشد.

   قیمت محصول به ازای هر ۱کیلوگرم می باشد.

  ‎۹۱٬۰۰۰ تومان
 3. کف دست گوسفندی

  کف دست کامل گوسفندی بدون دنده و سرسینه و بدون پاروئی(استخوان کتف) همراه غضروف کتف که حداکثر چربی قابل مشاهده ۱۵٪ می باشد.

  این محصول در وزن های ۳ کیلوگرم و ۴ کیلوگرم می باشد.

  قیمت این محصول بر به ازای ۱ کیلوگرم است.

  ‎۱۰۲٬۰۰۰ تومان
 4. ران گوسفندی

  ران کامل شامل ماهیچه های دربرگیرنده استخوان ران ٬ لگن و بافت های پیوندی و چربی و غضروف فاقد دمبالیچه و پشت ران می باشد(حداکثر چربی قابل مشاهده ۳٪)

  این محصول در وزن های ۳/۵ کیلوگرم و ۴ کیلوگرم قابل سفارش می باشد.

  قیمت این محصول به ازای هر ۱ کیلوگرم است.

  ‎۱۰۳٬۰۰۰ تومان
 5. راسته گوساله

  راسته  ماهیچه هایی که سطح بالایی و زواید عرضی مهره های پشت و مهره های کمر را در برگرفته اند را شامل می شود که باید فاقد خرده گوشت و چربی و دمار پوششی باشد.

  این محصول در وزن های ۱/۵ کیلوگرم و ۲/۵ کیلوگرم می باشد.

  قیمت این محصول به ازای ۱ کیلوگرم است.

  ‎۹۶٬۰۰۰ تومان
 6. ران گوساله

  این محصول در وزن های ۱/۵ کیلوگرم و ۲/۵ کیلوگرم قابل سفارش می باشد.

  قیمت این محصول به ازای ۱ کیلوگرم است.

  ‎۸۹٬۰۰۰ تومان
 7. ماهیچه گوساله

  این محصول در وزن های ۱ کیلوگرم و ۲ کیلوگرم قابل سفارش می باشد.

  قیمت این محصول به ازای ۱ کیلوگرم است.

  ‎۸۶٬۵۰۰ تومان
 8. فیله گوساله

  این محصول در وزن های ۲ کیلوگرم و ۳ کیلوگرم قابل سفارش می باشد.

  قیمت این محصول بر ازای ۱ کیلوگرم است.

  ‎۱۱۸٬۰۰۰ تومان
تنظیم جهت نزولی

   

8 آیتم